Biesbosch Care |  De hoogte in en het water op!

Programma’s op maat

Onze programma’s maken we op maat. Zodat iedereen welkom is. We houden daarbij zowel rekening met de behoefte van de groep als de individuele deelnemers. Meedoen levert altijd meer op dan alleen bewegen. Het liefst laten we je niet alleen praktische kennis opdoen, we gaan voor praktische wijsheid. We begeleiden de deelnemers vanuit de therapeutische intentie om herstel, groei en inzicht mogelijk te maken.

Het Hoogte Effect en het Surf Effect zijn beiden als programma op drie niveaus in te stappen, waarbij reflectie, inzicht en gedragsverandering steeds een belangrijkere rol spelen.

We sluiten hierbij waar nodig aan op de:

Nuldelijnszorg; hier staat preventie en algemeen toegankelijke (pedagogische) hulp en ondersteuning centraal.
Eerstelijnszorg; biedt lichte (pedagogische) hulp.
Tweedelijnszorg; specialistische & geïndiceerde (jeugd) hulp.

Binnen de geldende richtlijnen van het RIVM en in overeenstemming met de GGD kan BiesboschCare programma’s aanbieden op haar terrein op de Kurenpolder in Hank, nationaal park de Biesbosch of op een passende waterrijke omgeving op locatie.

Opbouw van het programma

Duur:
Een traject duurt minimaal 3 maanden. We bieden ondersteuning in groepsverband (max 10 deelnemers), waar nodig aangevuld met individuele sessies.  

Op maat:
Een programma is altijd op maat, afgestemd op de doelgroep. Hierbij kunnen we hoogte en surf activiteiten met elkaar combineren. Aanvullend is er de mogelijkheid voor een familiedag en een special op andere locatie.

Intake:
Kennismakingsgesprek waarbij persoonlijke doel(en) vastgesteld worden. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan: grenzen voelen en aangeven; opkomen voor jezelf; samenwerken en communiceren;  angst overwinnen en doorzetten; kracht ervaren (in je lichaam); uiten van je gevoel of mening; zelfvertrouwen ervaren en uitstralen.

Structuur:
Iedere sessie heeft een vaste structuur:
  • Omkleden
  • Gezamenlijke warming-up
  • Bekendheid met het materiaal
  • Elementen check
  • Uitleg activiteiten en doel 
  • Uitvoering activiteiten
  • Gezamenlijke cooling down
Voorwaarde:
Iedere deelnemer, ouders of begeleider maakt eigen afweging en risico-inschatting of deelname in groepsverband mogelijk is, of dat voor veiligheid een buddy nodig is. Bij groepen waar 1-op-1 begeleiding geboden wordt is het bezit van zwemdiploma A geen vereiste.
 

Onderbouwing

 

We baseren ons op de principes van ervaringsleren. Met onze programma’s springen we daarnaast specifiek in op de werkzame componenten uit adventure- en surf therapie. Beweegvormen waarvan het effect steeds meer wetenschappelijke onderbouwing kent.

 

Ervaringsleren voert verder dan “leren door te doen”. Maar liefst 70% van wat we weten, komt voort uit ervaring en uitproberen van nieuwe dingen. Met onze programma’s doorbreken wij routine, door het onverwachte te organiseren en te reflecteren op wat er gebeurd.

 

 

Leerprocessen vinden plaats in cirkels. In de comfortcirkel is het veilig en vertrouwd. In de groeicirkel worden grenzen verlegd. De paniekcirkel is een stap te ver. Wij helpen de deelnemers binnen hun groeicirkel te blijven. Belangrijk onderdeel van de sessies is een afsluiting met reflectie. Het doel is nieuwe ervaringen door te vertalen naar praktisch inzetbare inzichten.

Effecten van Adventure- en Surftherapie

Adventure therapie is het binnen therapeutisch kaders inzetten van avontuurlijke activiteiten, uitgevoerd in een natuurlijke omgeving, waarbij deelnemers fysiek uitgedaagd worden op zowel cognitief, affectief als gedragsniveau. Met als doel patronen te doorbreken en nieuwe mogelijkheden te creëren.

Surf therapie combineert therapeutische elementen van zout en zoet water met het avontuur van surfen om het fysieke en mentale welzijn van deelnemers te vergroten.